UBUNTU NETWORK AYARLARI

UBUNTU NETWORK AYARLARI

Ubuntu bir bilgisayarın ağa bağlanabilmesi, internete çıkabilmesi için network ayarlarının yapılmış olması gereklidir. Her cihaz ağa bağlanmak için ağ içerisinde eşsiz bir ip adresine sahip olmalıdır. Bilgisayarlar, yazıcılar, sunucular vb bütün cihazlar ağ içerisinde eşsiz bir ip adresine sahip olmadan ağa bağlanamazlar.

Bu yazımızda Linux dağıtımlarından Ubuntu için network ayarlarını inceleyeceğiz. Öncelikle network konfigurasyonumuzu nasıl öğreneceğimize bakalım. Bunun için ifconfig komutunu kullanabiliriz. Terminal ekranımıza ifconfig yazarsak, network konfigurasyonumuz karşımıza gelecektir.

[email protected]:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
inet6 fe80::eb5a:d448:6a44:7dde prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 08:00:27:aa:2c:46 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 19 bytes 2746 (2.7 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 147 bytes 14389 (14.3 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 68 bytes 4928 (4.9 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 68 bytes 4928 (4.9 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

[email protected]:~$

Burada iki adet network bağlantısı görünmekte. Birincisi yani enp0s3 ismiyle tanımlanan, benim normal kablolu bağlantım, lo ismiyle tanımlanan da loopback adresi dediğimiz bilgisayarın iç ip adresidir. Loopback ip adresi bütün cihazlarda standart olarak 127.0.0.1 olarak gelir. Bizim burada inceleyeceğimiz enp0s3 yani gerçek bağlantı. inet 10.0.2.15 ip adresimizi, netmask 255.255.255.0 ise alt ağ maskemizi göstermekte. Broadcast adresimiz 10.0.2.255 olduğunu görüyoruz. Sadece IPv4 değil, IPv6 ayarlarımız da bu ekranda görünmekte. inet6 ile de IPv6 adresimizi görebiliyoruz. ether 08:00 şeklinde başlayan bölüm de fiziksel adresimizi göstermekte.

Ip yapılandırmamızı gözlemlediğimize göre şimdi de ip adresimizi nasıl değiştireceğimize bakalım. Bunun için iki yöntem mevcut. Birincisi yine ifconfig komutu.

sudo ifconfig enp0s3 10.0.2.26 netmask 255.255.255.0     komutu ip adresimizi 10.0.2.26, alt ağ maskemizi de 255.255.255.0 yapar. İsterseniz yine ifconfig yazarak yeni ip konfigurasyonunuzu gözlemleyebilirsiniz.

Diğer yol ise dosya üzerinde değişiklik yapmak. Linux’da herşey bir dosyadır demiştik hatırlarsanız. Dememişsek de şimdi söyleyelim. Linux’da herşey bir dosyadır. Network ayarları da bir dosyada tutulur. Bu dosya üzerinde yapacağımız değişiklikler, bilgisayarımızın network ayarlarını değiştirir. Bu dosya /etc/network/interfaces dosyasıdır. Bu dosyayı nano veya vi gibi bir editörle açıp ” iface enp0s3 inet dhcp ” yazan yerde dhcp yerine static yazıyoruz. Yani inet static haline çevirip altına aşağıdaki satırları ekliyoruz.

address 10.0.2.100
netmask 255.255.255.0
network 10.0.2.0
broadcast 10.0.2.255
gateway 10.0.2.1
dns-nameservers 8.8.8.8

Yukarıdaki değişiklikleri yaptıktan sonra dosyayı kaydedip kapatabiliriz. Ama ip adresimiz değişmedi. Çünkü Linux’da ip adresi değişikliklerinin algılanması için network servisinin yeniden başlatılması gerekir. Bunun için de sudo /etc/init.d/networking restart komutunu veriyoruz.

Bu makalemizde Ubuntu Linux bir bilgisayarda network ayarlarını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir makalede görüşmek dileiyle.

Written by Eser ÇİÇEK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

user research may 12 2018

Centos 7 Network Ayarları