Linux Komutları Yardım Alma

LİNUX KOMUTLARI HAKKINDA YARDIM ALMA

Linux komutları hakkında yardım almak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.  Linux terminal ekranında herşeyi komutlar aracılığı ile yapacağımız için, bu komutların ne işe yaradıklarını ve nasıl kullanıldıklarını iyi bilmemiz gerekir. Ancak o kadar çok komut var ki, hangi birini ezberleyelim, hangi birini aklımızda tutalım değil mi ? Komutu hatırladık diyelim. Bir de her bir komutun onlarca parametresi var. Bu kadar parametreyi nasıl aklımızda tutacağız?  Bu komutlar nasıl kullanılır, hangi parametreleri alırlar, hangi parametreler ne işe yarar? Bu gibi soruların cevaplarını yine Linux’un kendi yardım araçları ile öğrenebiliriz. Nasıl mı?

whereis komutu:

Linux’da herşey bir dosyadır. Hem de herşey. Komutlar da birer dosyadır. Aslında birer program parçacığı gibi düşünebiliriz.  /bin ya da /usr/bin ya da başka bir yer. Ama her komut aslında dizin yapısının içerisinde bir yerlerde bulunan bir kod parçacığı dosyasından ibarettir. Peki biz bunları nasıl bulacağız? Çok kolay. whereis komutu ile. whereis komut_adi yazmamız yeterli. Linux bize bu dosyanın nerede olduğunu söyleyecektir. Mesela ls komutunun bulunduğu yeri bi soralım bakalım ne çıkacak?

:~$ whereis ls
ls: /bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz

Evet demek ki ls komutu aslında /bin dizininin altında ls isminde bir dosyaymış.

Bir de kullanıcı eklemek için kullandığımız useradd komutunu soralım bakalım o neredeymiş?

:~$ whereis useradd
useradd: /usr/sbin/useradd /usr/share/man/man8/useradd.8.gz

Evet useradd komutu da /usr/sbin altında bulunuyormuş.

 

which komutu:

Bazı komutların dosyaları birden fazla yerde bulunabilir. which komutu ile, bizim hangisini kullandığımızı görebiliriz.

:~$ which ls
/bin/ls

Biz ls komutunu çağırınca, Linux gidip /bin dizini altındaki ls dosyasını çalıştııryor demek ki. Bütün komutları bu şekilde sorgulayabilirsiniz.

whatis komutu:

Peki biz bu komutların yerlerini sorguluyoruz ama peki bu komutlar ne iş yapar ne işe yararlar? Onun için de terminal ekranında whatis komut_adi yazmamız yeterli. Linux bize komutun işlevini söyleyecektir.  Hemen bir kaç örnek yapalım.

:~$ whatis ls
ls (1) – list directory contents
:~$ whatis mkdir
mkdir (1) – make directories
:~$ whatis top
top (1) – display Linux processes
:~$ whatis rmdir
rmdir (1) – remove empty directories

Gördüğünüz gibi komutun ne iş yaptığını da kolaylıkla öğrenebiliyoruz.

man komutu:

whatis komutu bize sadece komutun ne işe yaradığını söylüyor. Ama nasıl kullanılacağını ve parametrelerini öğrenemiyoruz. Onun için de man komutunu kullanabiliriz. man aslında bir komuttan daha çok bir kullanma klavuzu gibidir diyebiliriz. Komutlar hakkında detaylı bilgi almamızı sağlar. Terminal ekranına man ls yazınca aşağıdaki gibi bir sayfa açılır önümüze.

LS(1) User Commands LS(1)

NAME
ls – list directory contents

SYNOPSIS
ls [OPTION]… [FILE]…

DESCRIPTION
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor –sort is speci‐
fied.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
too.

-a, –all
do not ignore entries starting with .

-A, –almost-all
do not list implied . and ..

–author

Enter tuşu ile okumaya devam edebiliriz. Komut hakkında detaylı bilgi verip aynı zamanda komut ile birlikte kullanılabilecek parametreleri de tek tek açıklar. Yani ls -a yazınca bütün dosyaları listeleyebilirmişiz.  man sayfasındayken q tuşuna basarsanız, klavuz kapanır ve tekrar terminal ekranına geri dönersiniz.

–help parametresi:

man sayfası kadar olmasa da yine de kısa bir bilgilendirme için komut adını yazdıktan sonra –help parametresi ile o komut hakkında yardım alabilirsiniz.

:~$ ls –help
Usage: ls [OPTION]… [FILE]…
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor –sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-a, –all do not ignore entries starting with .
-A, –almost-all do not list implied . and ..
–author with -l, print the author of each file
-b, –escape print C-style escapes for nongraphic characters
–block-size=SIZE scale sizes by SIZE before printing them; e.g.,
‘–block-size=M’ prints sizes in units of
1,048,576 bytes; see SIZE format below
-B, –ignore-backups do not list implied entries ending with ~
-c with -lt: sort by, and show, ctime (time of last
modification of file status information);
with -l: show ctime and sort by name;
otherwise: sort by ctime, newest first
-C list entries by columns
–color[=WHEN] colorize the output; WHEN can be ‘always’ (default
if omitted), ‘auto’, or ‘never’; more info below
-d, –directory list directories themselves, not their contents
-D, –dired generate output designed for Emacs’ dired mode
-f do not sort, enable -aU, disable -ls –color
-F, –classify append indicator (one of */=>@|) to entries
–file-type likewise, except do not append ‘*’
–format=WORD across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,
single-column -1, verbose -l, vertical -C
–full-time like -l –time-style=full-iso
-g like -l, but do not list owner
–group-directories-first
group directories before files;
can be augmented with a –sort option, but any
use of –sort=none (-U) disables grouping
-G, –no-group in a long listing, don’t print group names
-h, –human-readable with -l and/or -s, print human readable sizes
(e.g., 1K 234M 2G)
–si likewise, but use powers of 1000 not 1024
-H, –dereference-command-line
follow symbolic links listed on the command line
–dereference-command-line-symlink-to-dir
follow each command line symbolic link
that points to a directory
–hide=PATTERN do not list implied entries matching shell PATTERN
(overridden by -a or -A)
–indicator-style=WORD append indicator with style WORD to entry names:
none (default), slash (-p),
file-type (–file-type), classify (-F)
-i, –inode print the index number of each file

……

……

Dikkat ettiyseniz help parametresi terminal içerisinden komutun altına çıktı olarak devam eder. Bu parametre sayesinde de bir çok komut hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Bu makalemizde Linux terminal ekranında kullandığımız komutlar hakkında nasıl yardım alabileceğimizi kısaca anlatmaya ve bu konuda bazı komutları tanıtmaya çalıştım. Faydalı olması dileğiyle.

Written by Eser ÇİÇEK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Python 3.7 İle Gelecek Yenilikler

Arduino ile Gömülü Sistem Programlama Temelleri Eğitimi