CentOS 7’de Java 11 Nasıl Kurulur

Oracle tarafından Java 8’e güvenlik güncellemeleri sonlandırıldı. Java 11 LTS yayımlandı. Bu yazımda sizlere Java 11 i nasıl yükleyeceğinizden bahsedeceğim. Bu makaleyi takip ederek CentOS 7/6, RHEL 7/6 and Fedora 28/27/26/25 dağıtımları üzerine java 11 yükleyebilirsiniz.

Java 11 Nasıl Kurulur?

Kuruluma başlamadan önce sistemimizde yüklü değilse wget paketini sistemimize yüklememiz gerekmektedir.

*Alttaki tüm komutları root kullanıcısı ile veya sudo komutu ile uygulamalısınız.

yum install wget

Şimdi java kaynak kodunu sunucumuza indirelim.

wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" \
  http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/11+28/55eed80b163941c8885ad9298e6d786a/jdk-11_linux-x64_bin.tar.gz

İndirdiğimiz arşiv dosyasını ayıklayalım.

tar xzf jdk-11_linux-x64_bin.tar.gz -C /usr/local

Java kurulumuna başlayalım. Alttaki komutlar sonunda soru sorulacaktır hangi java sürümü default olsun diye java 11  yazan satırın başındaki numarayı yazıp enter tuşuna basalım.

/usr/local/jdk-11/
alternatives --install /usr/bin/java java /usr/local/jdk-11/bin/java 2
alternatives --config java

Java 11 kurulumunu tamamladık. Java Version kontrolünü alttaki komut ile yapalım.

java -version

Bu komutun çıktısı aşağıdaki gibi ise java kurulumunuz başarı ile tamamlanmıştır.

java version "11" 2018-09-25
Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11+28)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11+28, mixed mode)

Written by Hakan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Centos Web Panel Nasıl Kurulur?

Ubuntu Üzerine Redis Nasıl Kurulur?