Centos 7 Nginx Kurulumu

Nginx Kurulumu

CentOS 7 GNU linux dağıtımına nginx web servisinin kurulabilmesi için öncelikle Epel paket deposu sisteme eklemeliyiz.

Bu işlemleri yapabilmek için root yetkilerine sahip olmalıyız.

yum install epel-release

Bu komut ile paket reposunu güncelliyoruz.

yum update

Bu komut ile nginx kurulumunu yapıyoruz.

yum install nginx

Kurulumdan sonra her domain için ayrı ayrı konfigürasyon dosyası oluşturmalısınız. Konfigürasyon dosyaları genelde /etc/nginx/conf.d dizini içinde oluşturulur.

Aşağıdaki komut nano editörü ile dosya yaratılıp içi açılır.

nano /etc/nginx/conf.d/linuxturkey.conf

içine aşağıdaki kodlar eklenir. ( tamamen örnektir, ornek kendinize göre düzenleyin. )

server {
  listen 80;
  server_name linuxturkey.org;

  location / {
    root /var/www/linuxturkey;
    index index.html index.htm;
    try_files $uri $uri/ =404;
    
  }

  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root /usr/share/nginx/html;
  }
}

Şimdi nginx web servisimize restart atalım.

systemctl restart nginx

Artık kurulum tamamlandı.

Sistemimize her restart atıldığında nginx’in başlaması için alttaki komutu yazıyoruz.

systemctl enable nginx.service

[the_ad_placement id=”manual”]

Nginx Son Sürüm Kurulumu

Epel reposunda Nginx son sürümü bulunmamaktadır. En son sürümü yüklemek isterseniz nginx deposunu sisteminize eklemeniz gerekmektedir.

İlk önce nginx deposunu ekleyeceğimiz dosyayı açalım

vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo

Dosyanın içerisine alttaki tanımlamaları ekliyoruz.

[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

Şimdi nginx son sürümünü kurabiliriz.

yum install nginx

Sorular kısmından konu ile ilgili soruları sorabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir