Debian 9 Üzerine Laravel 5 Nasıl Kurulur? ( devamı )

Merhabalar, Laravel nasıl kurulur yazı dizisine devam ediyorum. Bu yazımdakileri uygulamadan önce  https://blog.linuxturkey.org/2018/12/07/debian-9-uzerine-laravel-5-nasil-kurulur yazımı okuyup yazılanları uygulamanız gerekiyor.

Laravel dizinleri için gerekli izinleri verelim.  

chown -R www-data:www-data /var/www/laravel
chmod -R 755 /var/www/laravel
chmod -R 777 /var/www/laravel/storage

Gerekli izinleri verdik. Laravel için .env dosyası oluşturmamız gerekiyor. Bu dosyanın örneği .env.example dosyası içerisinde yer almaktadır.  .env.example dosyasının ismini .env olarak değiştirelim.

mv .env.example .env

Şimdi Laravel için gerek base64 oluşturalım. 

php artisan key:generate

Oluşturduktan sonra alttaki gibi bir çıktı elde etmeniz gerekmektedir.

Application key [base64:Wer9JfZHL4qYQt9j8gk1hLt8LWPeT3mtzdI0hVqfzJM=] set successfully.

Base64 kodunun .env dosyasının içerisinde yer aldığından emin olalım. .env dosyası içerisinde alttakiler yer almalıdır.

APP_NAME=Laravel
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:Wer9JfZHL4qYQt9j8gk1hLt8LWPeT3mtzdI0hVqfzJM=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost

Sırada mysql veritabanı yaratma var. Alttaki komut ile veritabanı yaratalım. Bu komutları uygulamak için mysql konsola erişmeniz gerekmektedir. Eğer daha önce yarattığınız bir veritabanı varsa bu adımı geçebilirsiniz.

mysql> CREATE DATABASE laravel;
mysql> GRANT ALL ON laravel.* to ‘laravel’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘secret_password’;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit

Veritabanı bilgilerini laravele tanıtalım. .env dosyasına aşağıdaki bilgileri ekleyelim.

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel
DB_USERNAME=laravel
DB_PASSWORD=secret_password


Son aşamamıza geldik. Son aşamamızda apache conf dosyası oluşturup sitemizi yayına alacağız. Şimdi conf dosyasını oluşturup içine girelim. vim kullanmayı bir türlü sevemedim, bu yüzden nano editörünü kullanıyorum.

nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Dosya içerisine alttaki içeriği ekleyelim.

  ServerAdmin [email protected]
  DocumentRoot /var/www/laravel/public

  <Directory />
      Options FollowSymLinks
      AllowOverride None
  </Directory>
  <Directory /var/www/laravel>
      AllowOverride All
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

Son olarak apache servisimizi baştan başlatalım.

sudo service apache2 restart

localhost yazıp tarayıcımızdan Laravel sayfasını görebilirsiniz. 

Bu yazı dizisinde size basitçe Laravel i nasıl kurarsınızı anlatamaya çalıştım. Geliştirme ortamı içi bu şekilde kurulum yapmanızda bir sıkıntı yok. Ama projeyi bu şekilde yayına sakın çıkarmayın. Veritabanı bilgilerini değiştirin, Mysql servisinin güvenlik ve performansı için gerekli ayarları yapın, apache optimizasyonu ve güvenlik ayarlarını yapın.  Bunlar çok önemlidir.

Sonraki yazımda görüşmek üzere.

Bir cevap yazın