Debian 9 Üzerine Laravel 5 Nasıl Kurulur?

Laravel Nedir?

Laravel en popüler MVC PHP frameworklerinden biridir. Web uygulamalarını çok hızlı bir şekilde geliştirebilmesine olanak sağlar. 

Kurulumu oldukça basittir ama kurulum öncesinde bazı paketlere ihtiyaç duyar.

Gerekli paketler:

  • Apache veya nginx
  • MySQL/MariaDB
  • PHP >= 7.0.0
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension

Laravel 5 Kurulumu

İlk önce php paketini sistemimize kuralım.

sudo apt-get install git python-software-properties 

wget -q https://packages.sury.org/php/apt.gpg -O- | sudo apt-key add -

echo "deb https://packages.sury.org/php/ stretch main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list 
sudo apt update

sudo apt install php php-mcrypt php-gd php-mbstring php-xml

Şimdi sunucumuza apache kuralım.

sudo apt install apache2 libapache2-mod-php

Şimdi mysql kuralım.

sudo apt install mysql-server php-mysql

php composerı sistemimize kuralım.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

sudo chmod +x /usr/local/bin/composer

Şimdi sistemimize laraveli kuralım. Sistemimizde git kurulu olduğundan emin olalım.

cd /var/www

git clone https://github.com/laravel/laravel.git

Laravel için gerekli bağımlılıkları composer ile kuralım.

cd /var/www/laravel
 

sudo composer install

Laravel kurulumu başarı ile tamamlandı. Laravel için gerekli dizin izinleri, veritabanı bağlantısı yaptıktan sonra laravel uygulamanızı yayına alabilirsiniz. Bir sonraki yazımda laravel uygulamasını yayına almak için kısaca anlattığım adımlardan detaylı olarak bahsedeceğim.

Bir cevap yazın