Ubuntu 16.04 Üzerine Java 11 Nasıl Kurulur?

Neden Java 11 Kurmalıyım?

Oracle tarafından Java 8’e güvenlik güncellemeleri sonlandırıldı. Java 11 LTS yayımlandı. Bu yazımda sizlere Java 11 i nasıl yükleyeceğinizden bahsedeceğim. Bu makaleyi takip ederek Ubuntu 16.04 Üzerine Java 11 kurabilirsiniz.

Java 11 Nasıl Kurulur?

Kuruluma başlamadan önce sistemimizde yüklü değilse wget, libasound2, libasound2-data paketini sistemimize yüklememiz gerekmektedir.

*Alttaki tüm komutları root kullanıcısı ile veya sudo komutu ile uygulamalısınız.

apt-get install wget libasound2 libasound2-data

Şimdi java deb paketini sunucumuza indirelim.

wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" \
  http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/11+28/55eed80b163941c8885ad9298e6d786a/jdk-11_linux-x64_bin.deb

Java kurulumunu yapalım.

dpkg -i jdk-11_linux-x64_bin.deb

Ubuntu sistemimizde java 11 i varsayılan hale getirelim.

update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk-11/bin/java 2
update-alternatives --config java

Java 11 kurulumunu tamamladık. Java Version kontrolünü alttaki komut ile yapalım.

java -version

Bu komutun çıktısı aşağıdaki gibi ise java kurulumunuz başarı ile tamamlanmıştır.

java version "11" 2018-09-25
Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11+28)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11+28, mixed mode)

 

Bir cevap yazın